Kinezjologia pomaga zrozumieć proces rozwoju choroby

Kinezjologia pomaga zrozumieć proces rozwoju choroby

Kinezjologia to jedna z interdyscyplinarnych dziedzin nauki, a zajmuje się mechaniką ludzkiego ciała. Wykorzystuje osiągnięcia innych gałęzi nauki, takich jak: biologia, fizyka, chemia, psychologia, socjologia a nawet historia. Przedmiotem badań kinezjologii jest analiza związku ruchu ciała i umysłu oraz psychiki człowieka. Zajmuje się ona procesami psychologiczno-fizjologicznymi zachodzącym w ludzkim ciele w odpowiedzi na intensywny wysiłek fizyczny oraz procesami adaptacji ciała do aktywności ruchowej. Najwięcej uwagi koncentruje na rozumieniu naturalnych reakcji kontrolujących ruch oraz czynniki kształtujące motorykę ciała. Podstawowy podział tej dziedziny nauki wyodrębnia kinezjologię stosowaną oraz edukacyjną. 

Kinezjologia łączy ciało i energię 

Oprócz odwołania do dziedzin nauki współistniejących w akademickim kształceniu medycznym, kinezjologia (sprawdź tutaj) odwołuje się również do mądrości Dalekiego Wschodu i naturopatii. Przedmiot jej zainteresowań można zdefiniować poprzez najważniejsze cele nauki, milowe kroki zmierzające do pełnego zrozumienia mechaniki ruchu. Najważniejsze cele kinezjologii jako nauki to: 

  • zrozumienie zależności pomiędzy psychiką człowieka a fizjologią reakcji ciała na intensywny i krótkotrwały wysiłek fizyczny, gwałtowny wyrzut energii 
  • poznanie procesów adaptacji ludzkiego organizmu na chroniczny, długotrwały i intensywny wysiłek fizyczny 
  • analiza procesów kontrolujących ruch oraz różnego rodzaju czynników mających wpływ na  tworzenie się zdolności motorycznych
  • poznawanie psychologicznych efektów wysiłku fizycznego na ludzkie reakcje i zwyczaje

Stosowanie wzorców oraz kryteriów jakimi kieruje się kinezjologia pokazuje istotę ludzką jako wielowymiarowy, skomplikowany zbiór cech, które utrzymują balans tylko wtedy, gdy organizm łączy w optymalnych częściach to co fizyczne, emocjonalne oraz biochemiczne. To dlatego kinezjologia przywiązuje tak ogromną wagę do wszystkich sfer życia, poszukując pomiędzy nimi idealnej harmonii, a są to: 

  • sfera fizyczna, czyli układ kostny, mięśniowy, organy wewnętrzne, układ hormonalny oraz wszelkie procesy biochemiczne zachodzące pomiędzy nimi w ciele człowieka
  • sfera psychoemocjonalna, czyli indywidualny model postrzegania świata oraz reakcja biochemiczna w sytuacjach stresowych 
  • sfera energetyczna, czyli system kanałów energetycznych oraz punkty ciała ludzkiego, w których gromadzi się energia- tzw. czakry
Kinezjologia

Stres przyczyną wielu chorób

Kinezjologia a w ślad za nią, chociaż dość powoli, medycyna konwencjonalna, zakłada, że przyczyną wielu chorób i złego samopoczucia jest stres. Proces ten opisuje się jako imperatyw mózgu, który w sytuacji zagrożenia koncentruje wszystkie swoje siły na przetrwaniu. Na skutek tak ogromnej gotowości mózgu do pokonania zbliżającej się przeszkody następuje blokada przepływu energii do pozostałych organów, np. do układu pokarmowego, nerwowego, immunologicznego, które pozbawione życiowej energii podlegają różnego rodzaju wahaniom biochemicznym. Mowa tu o nawet codziennym stresie, wcale nie ekstremalnym, jednak powtarzającym się lub długotrwałym. Dla ludzkiego mózgu stresem może być choćby nadmiar bodźców, jakie bombardują go w przestrzeni publicznej czy w domu, ale też środki chemiczne dostarczane do organizmu w pożywieniu, niskiej jakości kosmetyki, zanieczyszczone powietrze, brak snu. Wszystko to kumuluje ludzki organizm i często nie daje sobie rady z przetwarzaniem. Kinezjologia w ślad postępów medycyny stała się nauką wspomagającą leczenie różnego rodzaju dolegliwości wewnętrznych. Z dostarczanej przez nią wiedzy korzystają lekarze wielu różnych specjalizacji, pomagając chorym dochodzić do zdrowia. 

Dodaj komentarz